Дискусионна система BOSCH CCS 900 Ultro

НОВА дискусионната система CCS 900 Ultro Bosch

-Новаторски и естетичен европейски дизайн
-Единствен по рода си, патентован "Possible-To-Speak" индикатор
-Отлична речева разбираемост с вграден модул за подтискане на микрофонията
-Интегриран дигитален (MP3) записващ и възпроизвеждащ модул директно на SD карти
-Пълен контрол на дискусията
-Лесна за употреба и инсталиране
-Изключително подходяща за мобилна и стационарна експлоатация

Създадена за естетично, акустично и функционално съвършенство

 

Вграден MP3 плейър и рекордер с графичен дисплей
Централното управляващо устройство CU е снабдено с вграден МРЗ рекордер/плейър с графичен дисплей, позволяващ да бъде осъществен аудио запис на дискусията върху SD карта. На графичния дисплей се визуализира статусът на записа, а придружаващите бутони се използват за управление на самия аудио запис. Като опция записът е възможен само при активен микрофон. SD картата може да бъде извадена от централното управляващо устройство и да бъде поставена в РС за сваляне (копиране) на записа. Също е възможна връзка посредством USB кабел между централното управляващо устройство и РС-то за сваляне на аудио записа. Аудио записът може да бъде прослушан и чрез мониторния високоговорител на централното управляващо устройство или съответно на високоговорителите на делегатските микрофони. Чрез звуков сигнал и чрез светлинна индикация от LED индикаторите на устройството се оказва кога вече картата е пълна и трябва да бъде заменена с друга за да продължи записа.

 


-Отворен режим - дава възможност за конфигуриране от един до четири едновременно активни микрофона;
-Отворен режим с автоматично изключване - дава възможност за конфигуриране от един до четири едновременно активни микрофона, (което не включва председателския микрофон), които се активират при говор. Ако делегатите не говорят повече от 30 сек., микрофонът автоматично се изключва;
-Режим на припокриване - делегатите говорят, като само един микрофон може да бъде активен във всеки момент. (Забележка: в този режим не може да се препокрива председателският микрофон);
-Председателски режим - единствено председателят може да говори. Делегатските микрофони не могат да бъдат активирани, дори и председателят да не говори;
-Тестов режим - проверява дали всички връзки са коректно направени. Всички индикатори на делегатските микрофони светват в червено (ринговете на всеки микрофон), което доказва правилното им свързване.

 Commercial Brochure (3512 kB) »

CCS CU Централно управляващо устройство

 

Централното управляващо устройство (CU) е сърцето на дискусионната система CCS 900 Ultro, като доставя захранване и контролира всички делегатски и председателски пултове. Паралелно с управлението на цялата дискусионна система, на задния му панел са разположени множество аудио входове и изходи.
- Буфер за съхранение на информацията при запис;
- Цифрови филтри за потискане на обратната връзка;
- Вграден MP3 плейър/рекордер с графичен дисплей;
- Контрол до 150 бр. дискусионни пулта;
- Вграден контролен високоговорител.

Data sheet (1267 kB) »

CCS-Dx Делегатски микрофонен пулт

Делегатският микрофонен пулт CCS-Dx дава възможност на делегатите да взимат участие в мероприятието. Вграденият им микрофон позволява да говорят на него, а чрез вградения високоговорител е възможно да се слуша говорещия делегат. Като опция за слушане, могат да бъдат използвани и слушалки.

 

 • Микрофон с гъвкаво стебло и светещ ринг
 • Вграден високоговорител
 • Два куплунга за включване на слушалки
 • Вграден контрол на силата на звука в слушалките
 • Единствен по рода си, патентован "Possible-To-Speak" индикатор

 Data sheet (1328 kB) »

CCS-CHx Председателски микрофонен пулт

Председателският микрофонен пулт CCS-CHx е с допълнителни възможности и функционалност, позволяваща на използващия го да поема председателски функции на мероприятието. Вграденият им микрофон позволява да говорят на него, а чрез вградения високоговорител е възможно да се слуша говорещия делегат. Като опция за слушане, могат да бъдат използвани и слушалки.

 

 

 

 

 • Включва всички функции на делегатския пулт CCS-Dx
 • Председателският микрофон разполага с допълнителен приоритетен бутон
 • Временно или постоянно изключване на делегатските микрофони
 • Допълнителен вграден звуков тон за привличане на вниманието на делегатите
 • Единствен по рода си, патентован "Possible-To-Speak" индикатор
 •  

  Data sheet (1344 kB) »

  CCS Куфар за транспорт и съхранение

  CCS-CS10 куфар за транспорт и съхранение на 10 броя делегатски пулта

  Куфарът за транспорт и съхранение на 10 броя делегатски пулта се използва когато нямаме фиксирано разположение на микрофоните и е необходимо да бъдат лесно и сигурно транспортирани от едно място до друго. Това са случаите когато трябва да бъдат доставени в хотел, бизнес център, правителствен офис за покриване на малко конферентно мероприятие.

   

   

  • Включва съхранението на 10 бр. дискусионни пулта с прилежащите им кабели
  • Атрактивна и здрава конструкция
  • Специално изграден интериор за сигурно съхранение на пултовете
  • Лесен за транспорт и съхранение.

   

  Data sheet (1284 kB) »

   

   

  CCS-CHx куфар за транспорт и съхранение на централното управляващо устройство и 6 броя микрофонни пулта

  Куфар за транспорт и съхранение на централното управляващо устройство и 6 броя микрофонни пулта се използва когато нямаме фиксирано разположение на микрофоните и е необходимо да бъдат лесно и сигурно транспортирани от едно място до друго. Това са случаите когато трябва да бъдат доставени в хотел, бизнес център, правителствен офис за покриване на малко конферентно мероприятие.

   

   

  • Включва съхранението на централното управляващо устройство с прилежащия му захранващ кабел
  • Включва съхранението на 6 бр. дискусионни пулта с прилежащите им кабели
  • Атрактивна и здрава конструкция
  • Специално изграден интериор за сигурно съхранение на пултовете
  • Лесен за транспорт и съхранение.

   

  Data sheet (1284 kB) »

   

  ИСКАТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ПРОДУКТ