Дискусионна система BOSCH DCN Concentus

Concentus е новото отличително лице на цифровите дискусионни системи.
Той е създаден за да бъде използван и да даде наслада и хармония на най-луксозните мероприятия.

Думата Concentus на латински означава Хармония.
Тази хармония се забелязва на мероприятията където той се използва, слушайки кристалния звук от вградения плосък високоговорител и баланса между сблъсъка на оригиналния дизайн и превъзходното изпълнение.

Digital Congress Network

DCN-CCU Централно управляващо устройство

Централното управляващо устройство (CCU) включва всички особености за контролирането на делегатските микрофони, разпределя симултанния превод и води сесиите при гласуване и всичко това без необходимостта от наличието на оператор.

 • Основни улеснения при управлението на микрофоните
 • Четири режима на работа :
  - Отворен режим: Автоматичен режим
  - Припокриване: при активиране на следващ микрофон се изключва предишния(FIFO)
  - Гласов режим: микрофонния бутон се управлява от гласа на делегата
  - Режим: натисни бутона и говори Push-to-talk – микрофона е активен докато е натиснат бутона
 • 19” (2U) кутия за монтаж в рак или за работа директно върху маса
 • Вградени дръжки за лесно преместване и транспортиране
 • Конферентен контрол без наличие на оператор (самостоятелна работа на системата)
 • Усъвършенствано управление на конферентното мероприятие от оператор
 • Позволен достъп до DCN софтуерни модули
 • Контрол на до 240 пулта
 • Back-up система, в случай на РС грешка
 • Улеснен директен РС контрол
 • Вграден автоматичен аудио еквалайзер.

Data sheet (736 kB) »

DCN CONCS Concentus с избор на канал

Дискусионният пулт DCN-CONCS е подобен с DCN-CON стандартния делегатски дискусионен пулт, но има вграден селектор за избор на канал. Това го прави особено подходящ за мероприятия със симултанен превод при повече от един чужд език.

Дискусионният пулт DCN-CONCS е подобен с DCN-CON стандартния делегатски дискусионен пулт, но има вграден селектор за избор на канал. Това го прави особено подходящ за мероприятия със симултанен превод при повече от един чужд език.

Вграденият плосък високоговорител предлага превъзходна акустика с минимална възможност от изкривяване на сигнала, което води съответно до повишаване на разбираемостта. Когато дискусионният микрофонен пулт не се използва, има възможност, панелът с вградения плосък високоговорител, да се затвори.

 

 • Канален селектор с осветен двуцифров дисплей и два бутона за избор на канал във възходяща или намаляваща посока
 • Индивидуално контролиране на звука в слушалките, които могат да бъдат включени от двете страни на дискусионния пулт
 • Вграден плосък високоговорител, който автоматично се изключва при активен микрофон
 • Бутон включен/изключен микрофон
 • Индикация за включен микрофон и на върха на панела с вградения плосък високоговорител
 • Трицветен индикатор в горната част на панела с вградения плосък високоговорител:
  - Червен – микрофонът е активен
  - Зелен – искане на думата
  - Жълт – VIP индикатор, само при използване на софтуерно управление.

Data sheet (732 kB) »

DCN CONFF Concentus Всички функции

Най-доброто в гамата Concentus е дискусионният мулти-функционален пулт DCN-CONCS, който се използва при възможно най-големите мероприятия.
Той предлага улеснения при говорене, регистриране на желание за говорене, регистриране на желание за отговор, слушане, гласуване, избиране на език (канал) за слушане, четене от чип карта и визуализиране на различни режими на работа и информация.

Той е стилистичен и функционален като делегатския пулт с канален селектор DCN-CONCS, но включва допълнително и четец на чип-карта и осветен графичен дисплей. Когато чип-картата е поставена в четеца на графичния дисплей автоматично се показва необходимата на делегата информация, определена чрез делегатската чип-карта. На постоянно осветения графичен LCD дисплей се визуализират, както писмените знаци съответстващи на Европейските езици така и икони съответстващи на китайските символи. Избора на канали е автоматично ограничен от броя на използваните езици. Вградения плосък високоговорител предлага превъзходна акустика с минимална възможност от изкривяване на сигнала, което води съответно до повишаване на разбираемостта. Когато дискусионния микрофонен пулт не се използва, има възможност, панела с вградения плосък високоговорител, да се затвори.

 

 

 

 

 

Data sheet (732 kB) »

 • Канален селектор с осветен двуцифров дисплей и два бутона за избор на канал във възходяща или намаляваща посока
 • Графичен LCD дисплей. Дисплеят визуализира:
  - описание на бутоните
  - информация за броя на текущите делегати които са активирали пулта
  - Резултати при гласуване
  - Публични и персонални съобщения
  - Допълнителна информация за използващите го
 • Пет бутона с LED индикатори (за използване в комбинация с графичния дисплей).
  В зависимост от приложния софтуер, петте меки бутона могат да бъдат използвани като бутони за гласуване с потвърждаващи индикатори (жълти светодиоди) потвърждаващи че делегата е регистриран:
  - Присъствуващи, ДА(+), НЕ(-), ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (X)
  (Парламентарно гласуване)
  - Цифри от 1 до 5 (различен избор)
  - Рейтинг скала: - -, - 0, +, ++ (отговор от публика)
 • Идентификация и контрол на достъпа чрез четец на карти със или без PIN код
 • Вграден плосък високоговорител, който автоматично се изключва при активен микрофон
 • Бутон включен/изключен микрофон
 • Индикация за включен микрофон и на върха на панела с вградения плосък високоговорител
 • Трицветен индикатор в горната част на панела с вградения плосък високоговорител:
  - Червен – микрофонът е активен
  - Зелен – искане на думата
  - Жълт – VIP индикатор, само при използване на софтуерно управление.

ИСКАТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ПРОДУКТ