Конферентна техника под наем

Конгрес Инженеринг е специализирана в рентал услугите и по-точно в областта на отдаване под наем на конферентна и аудио - видео техника. Фирмата предлага висококачествено техническо оборудване за провеждане на събития и конферентни мероприятия. 

Вече не е необходимо да търсите множество фирми, за да комплектовате и наемете техника под наем, както и да получите съпътстващи услуги. Сега имате възможност да поръчате необходимата Ви апаратура от едно място - Конгрес Инженеринг

Ако Вие знаете, как да организирате предстоящите конгреси или конферентни прояви, форуми или семинари, дискусионни или кръгли маси, аудио - видео презентации, годишни събрания, бизнес срещи или обучения, фирмени или коледни тържества, церемонии по официални откривания и връчване на награди, коктейли, партита, ревюта и други, ние ще Ви помогнем да оборудвате вашата зала съобразно последните технически изисквания, отговарящи на европейските и световни стандарти.

Конгрес Инженеринг разполага с пълна гама собствено техническо оборудване за събития и конферентни мероприятия, което използва за покриване на ангажиментите си. Високите технологии допринасят за зашеметяващото качество на стилната и модерна апаратура, която фирмата предлага.

 • Конгрес Инженеринг разполага на склад и предлага апаратура, напълно синхронизирана със стандартите на ЕО – SCIC.
 • New Generation DCN – най-новата дигитална система за симултанен превод на BOSCH. Характеризира се както с пълно цифрово управление на системата, така и с цифров пренос на сигнала към IR приемниците. Предлага кристален стерео звук с качество на CD.
 • Дигитална система за превод на Philips/BOSCH Integrus DCN с цифрово управление а системата, но с аналогов пренос на сигнала към IR приемниците.
 • Дигитална система за превод на “ Philips” DCN - техника за безжичен симултанен превод.
 • Шумоизолирани кабини за превод с вентилация за двама и трима преводачи по стандарт на ЕО (Системите с които разполагаме позволяват обслужване до шест преводачи в една кабина)
 • Дискусионна система на BOSCH CCS 800 Ultro- с вградена система за подтискане на микрофонията.
 • Озвучителни системи за конферентни прояви, компютърни и видео презентации.
 • Озвучителни системи с високи мощности и с дигитално управление на сигнала за коктейли, партита, концерти и др.
 • Мултимедийна апаратура и мобилни екрани за предна и задна проекция.
 • Видео стена под наем.
 • Осветление за коктейли, партита и други тържества.
 • Възможност за компютърна, видео, DVD, диапозитивна и овърхед проекция за вашата презентация
 • Компютърно оборудване (десктоп, лаптоп) - проектиране, изграждане и настройка на компютърни мрежи, свързване към Интернет, както и към други мрежи.
 • Сервиз и перфектна поддръжка на пълната гама аудио и видео техника.

Обединението от най-високо акустично качество, комбинирано с прогресивност и функционалност, както и с лесна инсталация и перфектен дизайн е в състояние елегантно, престижно и сигурно да представи всяко събитие.


Конгрес Инженеринг

е съставена от висококвалифицирани инженери и специалисти, имаща за цел да приложи събраният международен опит в областта на организиране и техническо обслужване на конферентни мероприятия в България.Вие заслужавате правото да провеждате вашите конферентни прояви без технически ограничения.

Конгрес Инженеринг

Ви дава тази свобода и възможността да се наслаждавате на максималното качество и висок професионализъм, който получавате.