Жична система за гласуване


Все по-често се налага събирането на мнения и отговори на въпроси от избрана аудитория, за кратко време с възможност за визуализиране на резултатите.
След всяко гласуване е важно разпределението на резултатите – “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Въпросите които възникват са:

 • Всички участници ли са гласували?...
 • Колко от гласувалите са гласували съгласно своите виждания по въпроса?...
 • Дали някои не са гласували по определен начин, който начин да не изразява личното им мнение, в предвид, че може да се разбере кой, как е гласувал…
 • Може ли всеки гласоподавател да е сигурен, че вота му ще е анонимен?...
 • Реални и истински ли са крайните резултати?...

На всички тези и подобни въпроси има един отговор – анонимната дигитална система за гласуване – DVS М1.
DVS M1 е проектирана и разработена за бързо събиране на реални резултати на до 1000 участника за конкретно проучване.
Анонимната дигитална система за гласуване – DVS М1 се състои от централен управляващ блок – CCU 1000, пултове за гласуване - DVU 1000 и светодиодно табло за визуализиране на резултатите LD 1000.

Централен управляващ блок - CCU 1000

 • Напълно цифрово управление
 • Възможност за отчитане на до 1000 подадени резултати (от общо 10 магистрали, като всяка магистрала обслужва до 100 гласоподавателя)
 • Седем сегментна светодиодна индикация за визуализиране на резултатите:
  1. “ЗА” или Позиция 1
  2. "ПРОТИВ" или Позиция 2
  3. "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" или Позиция 3
  4. "ОБЩО ГЛАСУВАЛИ"
 • Индикация за “ВСИЧКИ ГЛАСУВАЛИ”
 • Преброяване на резултатите до 9 sec.
 • Самотестващ се режим
 • Налични блокировки против манипулиране на резултатите
 • Възможност за извеждане на резултатите на допълнително външно табло с цел наблюдаване от цялата аудитория.

Пулт за гласуване DVU 1000

 

Предложената дигитална система за гласуване DVS М1 намира широко приложение във всякакъв вид масови проучвания на общественото мнение.
Системата е мобилна и може да се монтира
във всяка подходяща зала.

Възможността за гласуване с “1”, “2” или “3” позволява на лекарски или фармацевтични компании да избират между три различни предложения…

Благодарение на DVS М1, Вие можете бързо, лесно и коректно да съберете нужната Ви информация от аудитория от до 1000 участника.

 • Цифрово подаване на заявките
 • Личен избор на три възможности: “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” или избор за позиция “1”, “2” или “3”
 • До 100 пулта за гласуване на една магистрала (от общо 10 бр. налични магистрали)
 • Светодиодна индикация за гласуване
 • Светодиодна индикация при приемане на вотаЛесно разпределение по маси в зала. (Един кабел обхожда всички пултове за гласуване, който се свързва към централният управляващ блок).

Табло с резултати - LD 1000

 • Напълно цифрово визуализиране
 • Извеждане на резултатите с цел наблюдаване от цялата аудитория. 
 • Налични блокировки против манипулиране на резултатите
 • Седем сегментна светодиодна индикация за визуализиране на резултатите:
  1. "ЗА" или Позиция 1
  2. "ПРОТИВ" или Позиция 2
  3. "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" или Позиция 3
  4. "ОБЩО ГЛАСУВАЛИ"

 

  ...Наслаждавайте се на удоволствието първи да научавате истинските резултати от Вашето настоящо проучване.!