Тематичен дизайн и 3D визуализация

ВИЖТЕ ДНЕС ВАШЕТО УТРЕШНО СЪБИТИЕ

  За своите клиенти Конгрес Инженеринг предлага уникалната възможност да разгледат, специално генерирана, индивидуална 3D визуализация на предстоящото събитие. Тази опция позволява на всеки, който организира специално мероприятие или конференция да получи пълна представа за това кое как ще изглежда, къде е най-подходящо да бъде позиционирано и с какво място разполагат в залата. Триизмерните проекти дават възможността на клиентите да изберат най-подходящия дизайн за гърба на своята сцена и президиум, да подредят възможно най-комфортно столовете и масите в залата, да открият перфектното място за промотиране на своя продукт и лого и да представят идеите си по най-добрия начин на колеги и партньори...


Изготвяне на триизмерен снимков проект

- Триизмерният снимков проект предоставя набор от компютърно генерирани снимки, представящи реална визия на предстоящото събитие от различни ъгли.

Вижте примерни триизмерни снимкови проекти 


Изготвяне на триизмерен пространствен видео проект

- Триизмерният пространствен видео проект представлява триизмерна виртуална разходка в залата, като показва във висококачествено видео разположението на всички детайли от предстоящото събитие (Президиум, гръб за сцена, сценични декори и ефектно осветление, кабини за симултанен превод, микрофони, столове и т.н.).

 


Изготвяне на двуизмерен мащабен чертеж

- Двуизмерният мащабен чертеж е важна част от планирането на едно мероприятие. Този вид проект показва с абсолютна точност размерите и съотношенията на разположените в помещението техническо оборудване, конферентни декори, сцена, столове и маси.