За компанията

ЛИДЕР В КОМПЛЕКСНИТЕ КОНФЕРЕНТНИ РЕШЕНИЯ

Бизнесът се развива – Конгрес Инженеринг се разраства...  

    Конгрес Инженеринг е създадена с основен предмет на дейност отдаване под наем на пълна гама професионална апаратура за техническо осигуряване на конферентни мероприятия.

    Инженерният подход в компанията допринася за избиране и предлагане на най-сигурната и най-модерна апаратура в сектора, съобразена с последните международни стандарти и изисквания.

    Конгрес Инженеринг влезе в партньорство, с водещи туроператорски, преводачески, PR агенции... Започна тясно сътрудничество с най-луксозните хотели в България в областта на техническо обслужване на конферентни мероприятия.

    Фирмата бързо се превърна в идеална комбинация от високи технологии, стил и професионализъм в областта на наемният сектор. След като рентал услугите покриха по-големите градове в страната, Конгрес Инженеринг доказа способността си да поема ангажименти извън територията на България. Проведоха се серии от мероприятия в Унгария, Румъния, Македония...

    Конгрес Инженеринг постоянно предоставя езикови и технически решения на водещи хотели, професионални и търговски асоциации, правителствени и не правителствени организации, търговски групи и институции, български и международни компании. Осигурява най-добрите и най-търсени преводачи за симултанен/консекутивен превод от над 20 различни езика, подбрани съгласно тематиката на съответното мероприятие.

    Бързото развитие на конферентния туризъм доведе до усилване на продажбите на конферентно оборудване. Международните контакти с водещи световни фирми, се оказаха решаващ фактор за поредица договори, които Конгрес Инженеринг подписа с тях. В качеството си на официален представител за България на някои от световните лидери в бранша, сме в състояние да предложим без конкурентни цени, съответстващи на полученото качество.

    Създаде се проектантски и търговски отдел, отговарящи за проектиране, продажба и доставка на конферентна апаратура. Оборудваха се поредица от зали.

    На база огромния технически капацитет на фирмата, се откри нов отдел - Сервиз на аудио - видео техника и специализирана апаратура. Той поддържа както нуждите на фирмата приоритетно, така поема и външни поръчки. Разработва и произвежда  нестандартни електронни устройства и системи.

    За повече престиж и лукс на конферентните мероприятия се създаде нов екип, занимаващ се с т.н. сценичен дизайн. Това включва проектиране, изграждане и монтаж на тапицирани модули, гърбове на сцени, вградени екрани, монитори..., по проект одобрен от клиента.

    Големината на събитията, които фирмата обслужва варира както от малки конферентни мероприятия така и до мащабни конференции с многобройни участници.

    Наличният фирмен транспорт позволява паралелно обслужване на множество мероприятия.

    На база изграденото доверие и постоянно растящата мрежа от партньори в страната, Конгрес Инженеринг е в състояние да подсигури пълен пакет от услуги - от намиране на зала за съответното мероприятие, през отдаване под наем на професионално техническо оборудване, изграждане на сценичен дизайн, подбор на професионални преводачи за симултанен / консекутивен превод, до продажба, доставка и монтаж на последно поколение апаратура.

    Отговорността да бъдем лидер в бранша, повишава чувствителността ни и към най-малките детайли на нашите клиенти.

Конгрес Инженеринг постоянно се стреми да повишава своите критерии за обслужване, предлагайки все по-пълни и по-качествени услуги в сферата на комплексните конферентни решения.